ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Podání rukopisu

 

Předložení rukopisu je doporučeno elektronickou formou na adresu editora:  editor@bullmineral.cz (max. 4 MB v jedné e-mailové zprávě), větší soubory je možno zaslat prostřednictvím služby typu www.uschovna.cz.